2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yıllık Derslerin Ara Sınavı (Vize), Seçimlik Derslerin Yarıyıl Sonu (FİNAL) Sınavları Öğrencilerin Girecekleri Sınıf Listeleri

10 Ocak 2020 Tarihinde  "Sermaye Piyasası Hukuku" Dersinin Yarıyıl Sonu Sınavında (Final) ve hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

10 Ocak 2020 Tarihinde  "Vergi Yargılaması ve Vergi İcra Hukuku" Dersinin Yarıyıl Sonu Sınavında (Final) ve hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

10 Ocak 2020 Tarihinde  "Ceza Adaleti Sistemi" Dersinin Yarıyıl Sonu Sınavında (Final) ve hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

10 Ocak 2020 Tarihinde  "Hukuk Etik ve Meslek Etiikleri" Dersinin Yarıyıl Sonu Sınavında (Final) ve hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

10 Ocak 2020 Tarihinde  "Maliye ve Maliye I" Dersinin Ara Sınav (Vize) ve Yarıyıl Sonu Sınavında (Final) ve hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

10 Ocak 2020 Tarihinde  "Mantık" Dersinin Yarıyıl Sonu Sınavında (Final) hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

09 Ocak  2020 Tarihinde  "Miras Hukuku"  Dersinin  Ara Sınavında (Vize) hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

09 Ocak 2020 Tarihinde  "Hükümet Sistemleri" Dersinin Yarıyıl Sonu Sınavında (Final) hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

09 Ocak  2020 Tarihinde  "Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi"  Dersinin  Ara Sınavında (Vize) hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

09 Ocak 2020 Tarihinde  "SHK119 İktisat I" Dersinin Yarıyıl Sonu Sınavında (Final) hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

09 Ocak  2020 Tarihinde  "HK109 İktisat"  Dersinin  Ara Sınavında (Vize) hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

08 Ocak  2020 Tarihinde  "Medeni Usul Hukuku"  Dersinin  Ara Sınavında (Vize) hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

08 Aralık  2019 Tarihinde  "Roma Hukuku I Dersinin Yarıyıl Sonu Sınavında (Final) hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

07 Ocak  2020 Tarihinde  "Kıymetli Evrak Hukuku"  Dersinin  Ara Sınavında (Vize) hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

07 Aralık  2019 Tarihinde  "Hukuk Psikolojisi Dersinin Yarıyıl Sonu Sınavında (Final) hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

07 Ocak  2020 Tarihinde  "Ceza Hukuku Genel Hükümler"  Dersinin  Ara Sınavında (Vize) hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

06 Ocak  2020 Tarihinde  "Eşya Hukuku"  Dersinin  Ara Sınavında (Vize) hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

06 Ocak  2020 Tarihinde  "Anayasa Hukuku"  Dersinin  Ara Sınavında (Vize) hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

03 Aralık  2019 Tarihinde  "Hukuk Antropolojisi" Dersinin Yarıyıl Sonu Sınavında (Final) hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

03 Ocak  2020 Tarihinde  "İcra ve İflas Hukuku"  Dersinin  Ara Sınavında (Vize) hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

03 Ocak  2020 Tarihinde  "Borçlar Hukuku Özel Hükümler"  Dersinin  Ara Sınavında (Vize) hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

03 Ocak  2020 Tarihinde  "Hukuka Giriş"  Dersinin  Ara Sınavında (Vize) hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

02 Ocak  2020 Tarihinde  "Milletlerarası Özel Hukuk"  Dersinin  Ara Sınavında (Vize) hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

02 Ocak  2020 Tarihinde  "İdare Hukuku"  Dersinin  Ara Sınavında (Vize) hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

31 Aralık  2019 Tarihinde  "Taşıma ve Sigorta Hukuku Dersinin  Ara Sınavında (Vize) hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

31 Aralık  2019 Tarihinde  "Tüketici Hukuku Dersinin  Ara Sınavında (Vize) hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

31 Aralık  2019 Tarihinde  "Anayasa Yargısı" Dersinin Yarıyıl Sonu Sınavında (Final) hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

30 Aralık  2019 Tarihinde  "Ceza Hukuku Özel Hükümler" Dersinin  Ara Sınavında (Vize) hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

30 Aralık  2019 Tarihinde  "Devletler Genel Hukuku" Dersinin  Ara Sınavında (Vize) hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

30 Aralık  2019 Tarihinde  "Felsefe ve Sosyoloji" Dersinin  Ara Sınavında (Vize) hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

27 Aralık  2019 Tarihinde  "Hukuk Uygulamaları I" Dersinin Yarıyıl Sonu Sınavında (Final) hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

27 Aralık  2019 Tarihinde  "Adli Yazışma ve Tebligat Hukuku" Dersinin Yarıyıl Sonu Sınavında (Final) hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

27 Aralık  2019 Tarihinde  "Vergi Hukuku" Dersinin  Ara Sınavında (Vize) hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

27 Aralık  2019 Tarihinde  "Çevre Hukuku" Dersinin Yarıyıl Sonu Sınavında (Final) hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

27 Aralık  2019 Tarihinde  "Seçim Hukuku" Dersinin Yarıyıl Sonu Sınavında (Final) hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

26 Aralık  2019 Tarihinde  "İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku" Dersinin  Ara Sınavında (Vize) hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

26 Aralık  2019 Tarihinde  "Kriminoloji" Dersinin Yarıyıl Sonu Sınavında (Final) hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

26 Aralık  2019 Tarihinde  "Genel Kamu Hukuku" Dersinin  Ara Sınavında (Vize) hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

25 Aralık  2019 Tarihinde  "Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk" Dersinin Yarıyıl Sonu Sınavında (Final) hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

25 Aralık  2019 Tarihinde  "İdari Yargı" Dersinin Ara Sınavında (Vize) hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

25 Aralık  2019 Tarihinde  "Siyasi Tarih" Dersinin Yarıyıl Sonu Sınavında (Final) hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

25 Aralık  2019 Tarihinde  "Türk Hukuk Tarihi" Dersinin Ara Sınavında (Vize) hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

24 Aralık  2019 Tarihinde  "Ceza Usul Hukuku" Dersinin Yarıyıl Sonu Sınavında (Final) hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

24 Aralık  2019 Tarihinde  "Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku" Dersinin Yarıyıl Sonu Sınavında (Final) hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

24 Aralık  2019 Tarihinde  "Borçlar Hukuku Genel Hükümler" Dersinin Ara Sınavında (Vize) hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

23 Aralık  2019 Tarihinde  "Ticaret Hukuku (Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku)" Dersinin Ara Sınavında (Vize) hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

23 Aralık  2019 Tarihinde  "Medeni Hukuk" Dersinin Ara Sınavında (Vize) hangi sınıf ve sırada sınava gireceğinizi öğrenmek için TIKLAYINIZ!

09 Kasım 2020
24 Eylül 2020
30 Temmuz 2020
29 Temmuz 2020
08 Haziran 2020
15 Nisan 2020
15 Nisan 2020
20 Ocak 2020
25 Kasım 2019
22 Ekim 2019
04 Ekim 2019
25 Eylül 2019
04 Eylül 2019
25 Temmuz 2019
11 Temmuz 2019
14 Haziran 2019
21 Eylül 2018
03 Eylül 2018
09 Temmuz 2018
05 Haziran 2018
31 Ekim 2017
06 Ekim 2017
03 Ekim 2017
01 Şubat 2017
20 Aralık 2016
18 Ekim 2016
07 Ekim 2016
06 Ekim 2016
29 Eylül 2016
28 Haziran 2016
21 Haziran 2016
09 Haziran 2016
02 Mayıs 2016
15 Mart 2016
14 Mart 2016
21 Aralık 2015
11 Aralık 2015
03 Kasım 2015
10 Ekim 2014
02 Eylül 2014
11 Haziran 2014
10 Haziran 2014
28 Mayıs 2014
02 Mayıs 2014
29 Nisan 2014
18 Mart 2014
06 Mart 2014
19 Şubat 2014
06 Şubat 2014
22 Ocak 2014
01 Ocak 2014
22 Kasım 2013
30 Ekim 2013
01 Ekim 2013
13 Eylül 2013
Adres : Yenidoğan Mah. Ahmet El Biruni Cad. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi 38280 Talas / KAYSERİ
Telefon : (352) 438 06 61
Faks : (352) 438 06 62
Öğrenci İşleri : (352) 207 66 66 / 10500
E-Posta : hukukerciyes.edu.tr
Copyright © / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu