COVİD-19 Salgını Sürecinde Uzaktan Eğitim ÖĞRETİM ELEMANLARINA DUYURULUR

İlgi : Genel Sekreterlik Makamının 06/04/2020 tarih ve E.33985 sayılı yazısı.

Covid-19 Salgını dolayısıyla yükseköğretim kurumlarında 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi Yükseköğretim Kurulu kararı ile sonlandırılmış, ancak teorik derslerle birlikte uygulamalı bazı derslerin teorik kısımlarının uzaktan eğitim yoluyla yürütülebileceği, yaz öğretiminde de telafi eğitimlerinin yapılabileceği yükseköğretim kurumlarına bildirilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27/03/2020 tarihli ve 24183 sayılı yazısı gereği; Üniversitemiz Senatosunun 03/04/2020 tarihli ve 08 sayılı toplantısında uzaktan eğitime geçiş sürecinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında birimlerden geldiği şekliyle teorik derslerin Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Doküman Materyali (ERUDM) portalı ve Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi (ERUZEM) portalı üzerinden yapılması, uygulamalı derslerin ve uzaktan eğitim olarak verilen teorik derslere ait sınavların (ara sınav, yılsonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı) yaz döneminde belirlenecek akademik takvim çerçevesinde yüz yüze yapılmasına karar verilmiş ve bu karar tüm ilgili birimlerimizle paylaşılmıştır. Uzaktan eğitime geçiş aşamasında tüm birimlerimizde verilen ortak dersler ile yabancı diller yüksekokulu ve ilahiyat fakültesi hazırlık sınıfı dersleri senkron (eşzamanlı) olarak planlanmış ve 06 Nisan 2020 tarihi itibariyle ERUZEM üzerinden eğitimlere başlanmıştır. Birimlerimizin uzaktan eğitim süreci kapsamında belirlediği ve senato onayıyla uzaktan eğitim yoluyla verilmesi kararlaştırılan diğer önlisans, lisans ve lisansüstü dersler ise erudm.erciyes.edu.tr ders materyalleri portalı üzerinden 30 Mart tarihi itibariyle haftalık asenkron (eş zamanlı olmayan) olarak işlenmeye başlanmıştır. Birim yönetimlerimiz, öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizden gelen geribildirimler çerçevesinde; 1-Derslerle ilgili temel ders dokümanlarının sisteme yüklendiği görülmekle birlikte, henüz aktifleştirilmemiş dersler olduğu, kendi kişisel ve kurumsal öz kaynaklarımız, YÖK'ün önererek kullanım izni verdiği kaynaklar ve telif hakkı problemi olmayan eğitim materyalleri dışında telif hakkı problemi oluşturabilecek kaynakların sisteme yüklendiği tespit edilmiştir. Bu uygunsuzlukların giderilmesi yönünde öğretim elemanlarımızın bilgilendirilmesi ve uyarılması, 2- Gelen geribildirimler ve öğrencilerimizin beklentilerinin karşılanması doğrultusunda ders materyallerinin zenginleştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda derslere ait sesli ve/veya görüntülü ders videolarının hazırlanarak belirtilen harici depolama ve URL bağlantı verme direktifleri doğrultusunda portala yüklenmesi, öğrencilerin ilgisini canlı tutulacak şekilde ödev vb. gibi aktivitelerin yapılması, 3- Ekte verilen haftalık ders değerlendirme formunun öğretim elemanlarımız tarafından uzaktan eğitim yoluyla verdikleri her bir ders (bitirme ödevi, tez çalışması, seminer ve uzmanlık alan gibi dersler hariç olmak üzere fiilen portal üzerinden yürütülen dersler) için düzenlenip ilgili bölüm/program başkanlıklarına elektronik ortamda ilgili hafta içerisinde gönderilmesi (geçmişe dönük 30 Mart ve 06 Nisan haftaları dahil olmak üzere) gerekmektedir. Bölüm/program başkanlıklarımızın da bu formları inceleyip, eksikliklerin giderilmesi ve/veya sürecin iyileştirilmesi amacıyla öğretim elemanlarına geribildirimde bulunması, gerekli görülmesi durumunda ilgili öğretim elemanından ders materyallerinin istenmesi, ilave bilgi ve belge talebinde bulunulması ve başkanlık bünyesinde tutulan elektronik kayıtların aylık olarak Dekanlıklar/Yüksekokul Müdürlükleri ve ilgili Enstitü Müdürlükleri ile paylaşılması, 4-Uzaktan eğitim sürecinde ek ders ücretlendirmesi konusunda ilgili mercilerden resmi görüş istenmiş olup, gelen cevaplara ve diğer üniversite ortak uygulamalarına göre karar alınıp ilgili birimlerimizle paylaşılacaktır. Bu paylaşım yapılıncaya kadar herhangi bir ücretlendirme çalışması yapılmaması hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof.Dr. Mustafa ÇALIŞ

Rektör

Ek :Uzaktan Eğitim Ders Değerlendirme Formu

 

09 Kasım 2020
24 Eylül 2020
30 Temmuz 2020
29 Temmuz 2020
08 Haziran 2020
15 Nisan 2020
15 Nisan 2020
20 Ocak 2020
25 Kasım 2019
22 Ekim 2019
04 Ekim 2019
25 Eylül 2019
04 Eylül 2019
25 Temmuz 2019
11 Temmuz 2019
14 Haziran 2019
21 Eylül 2018
03 Eylül 2018
09 Temmuz 2018
05 Haziran 2018
31 Ekim 2017
06 Ekim 2017
03 Ekim 2017
01 Şubat 2017
20 Aralık 2016
18 Ekim 2016
07 Ekim 2016
06 Ekim 2016
29 Eylül 2016
28 Haziran 2016
21 Haziran 2016
09 Haziran 2016
02 Mayıs 2016
15 Mart 2016
14 Mart 2016
21 Aralık 2015
11 Aralık 2015
03 Kasım 2015
10 Ekim 2014
02 Eylül 2014
11 Haziran 2014
10 Haziran 2014
28 Mayıs 2014
02 Mayıs 2014
29 Nisan 2014
18 Mart 2014
06 Mart 2014
19 Şubat 2014
06 Şubat 2014
22 Ocak 2014
01 Ocak 2014
22 Kasım 2013
30 Ekim 2013
01 Ekim 2013
13 Eylül 2013
Adres : Yenidoğan Mah. Ahmet El Biruni Cad. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi 38280 Talas / KAYSERİ
Telefon : (352) 438 06 61
Faks : (352) 438 06 62
Öğrenci İşleri : (352) 207 66 66 / 10500
E-Posta : hukukerciyes.edu.tr
Copyright © / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu