Dünya Sağlık Örgütünün pandemi kararından sonra Üniversitemiz bünyesinde alınan kararlar.

 

Dünya Sağlık Örgütünün pandemi kararından sonra Üniversitemiz bünyesinde bir takım kararlar alınmış, geçen haftadan itibaren de uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda Üniversitemiz Senatosunun 12.03.2020 tarihli ve 07 sayılı toplantısında kararlar alınmış ve bu kararlar paylaşılmıştır. Akabinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Üniversite Rektörlüklerine göndermiş olduğu 13.03.2020 tarih ve E.21113 sayılı yazı ile konuyla ilgili üniversitelerde koronavirüs ile mücadele için bir komisyon kurulması ve bu komisyonun kararlarının uygulanması tavsiye edilmiştir.

 

Bu amaçla YÖK tarafından KOV-KOM olarak isimlendirilen bir komisyon oluşturulması talep edilmiş; 14.03.2020 tarihi Cumartesi günü itibari ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat BORLU başkanlığında oluşturulan komisyon görevine başlamış ve gelişen süreçlerle ilgili kararlar alınmıştır.

Bu komisyon ile ilgili çalışmalar ve komisyonun önerileri aşağıda özetlenmiştir.

Komisyon başkanının YÖK'te oluşturulan whatsapp grubu ile birlikte bazı süreçleri yakından takip etmesi ve resmi yazılardan önce paylaşılan bilgilerle hızlı bir şekilde kararlar alınmış ve uygulamaya konulmuştur.

Bu süreç kapsamında ilk olarak YÖK'ün yayınladığı 14 maddelik kurallar çerçevesinde bütün tedbirler alınmış ve uygulamaya geçilmiştir. Ancak YÖK tarafından uygulanması istenilen 2 numaralı madde yer alan personel izinleri konusunda sağlık çalışanları ile ilgili gerekli itirazlar yapılmış, 16.03.2020 tarihi itibariyle de yapılan düzeltme ile de sağlık çalışanları için yeni bir düzenleme yapılmıştır. Ayrıca üniversite personeli sağlık raporlarının takdiri de rektörlüklere bırakılmıştır. Ayrıca İntörn doktorların durumu, kronik hastalık tanımının netleştirilmesi, işletmelerin durumu, hasta yükünün azaltılması, yemekhane işleyişi ile ilgili tavsiye kararlarımız da YÖK'e 16.03.2020 tarihi itibarı ile komisyon kararları olarak gönderilmiştir.

Komisyonun belirlediği şekilde, Üniversitemiz İş Sağlığı Güvenliği Merkezimiz tarafından oluşturulmuş ve pandemi kurulu tarafından onaylanan eğitim programları hazırlanmıştır. Personele yönelik eğitim programları ve sağlık çalışanlarına ait eğitim programı olmak üzere iki eğitim programı onaylanmıştır.

Sağlık çalışanları ve diğer personelin eğitimi; kalabalık oluşturma riski nedeniyle Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından (ERUZEM) sağlanmıştır.

Tüm üniversite birimleri için plan yapılarak dezenfeksiyon işlemleri oluşturulan bir ekip tarafından tamamlanmaktadır. Çalışmalar 13.03.2020 tarihinden itibaren planlı bir şekilde yürütülmektedir.

Komisyon hafta sonu da dahil olmak üzere istişare ve fiili olarak toplanmış ve bazı konularda bağlayıcı ve tavsiye niteliğinde kararlar almıştır. Yaşanan süreçlerin hızlı olması, tam anlaşılamaması nedeniyle personel tarafından bazı kuralların tam anlaşılmadığı ve uygulanmadığı görülmüştür. Bu nedenle aşağıdaki bilgilendirmenin yapılmasına gerek duyulmuştur.

12.03.2020 tarihli Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 13.03.2020 tarihli yazısına istinaden;

a) Yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil olmak üzere tüm yurtdışı çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine;(YÖK madde-3)

b) Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, akademik değişim programları, sosyal ve kültürel faaliyetler, spor müsabakaları vb. çeşitli kapsamdaki, akademik veya idari personel ya da öğrenci katılımlı bütün yurtdışı faaliyetlerinin (önceden planlanmış olanlar dahil) ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine, (YÖK madde-4)

c) Tüm tez savunma yüksek lisans ve lisans yazılı ve sözlü sınavlarının iptal edilmesine, (sınavlarının ise eğitim-öğretime ara verme kararının kaldırılmasından sonra planlanmasına)

d)Örgün eğitim programlarına devam eden tüm ön lisans ve lisans öğrencileri gibi sağlık, öğretmenlik, fen ve mühendislik programlarından staj, intörnlük ve uygulamalı eğitimleri olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin de eğitimlerine ara verilmesine,(YÖK madde- 5)

e) Tıp, diş hekimliği ve eczacılıkta uzmanlık öğrencileri hariç tüm lisansüstü öğrencilerin de bu kapsamda değerlendirilmesine, (YÖK madde-6)

Not: Tıp, diş hekimliği ve eczacılıkta uzmanlık öğrencileri ile ilgili sınavların da iptaline

f) Üniversitemiz bünyesinde bulunan spor tesisleri, havuz vb. alanların faaliyetinin durdurulmasına,

g) Yemekhanelerde kalabalık ortam oluşturulmaması için yemek saatlerinin (11.30- 12.00), (12.00-12.30) ve (12.30-13.00) şeklinde yeniden düzenlenmesine,

h) Üniversite personelinin 13.03.2020 tarihli YÖK yazısında yer alan 2.maddesinde kronik hastalık ile ilgili tanımların başvurularının Rektörlük tarafından kurulan komisyon tarafından değerlendirilmesine,

ı) Tüm akademik ve idari personelin genelgede yayınlanan rapor, yaş sınırı vb. durumlar haricinde başka nedenlerle ve keyfi işe gelmemeleri gibi bir durum söz konusu değildir. Bu şekilde işe gelmeyen personel hakkında idari işlem başlatılmasına,

i) Sağlık çalışanların rapor ve diğer izin durumları YÖK Genelgesi 2. Maddesi kapsamında izinler iptal edilmiştir. Diğer izin ve raporlar ilgili durumların hastane birimlerince değerlendirilmesine,

j) Üniversite Tıp Fakültesi hastanelerinde elektif ameliyatların ve elektif girişimsel işlemlerin ileri bir tarihe ertelenmesine, poliklinik hasta muayenelerinin sadece önceden randevu almış hastalar ile sınırlı tutulmasına,

k) Diş Hekimliği hastanesinde sadece acil hastalara hizmet verilmesine ve diğer elektif ve poliklinik hizmetlerinin tamamının ertelenmesine karar verilmiştir.

Bilgilerinize ve yaşanan süreçlerin çok dinamik olması, YÖK ve Bakanlıklar tarafından yeni kararlar alınması durumunda gerekli tedbir ve uygulamalara da yenileri eklenecek olup, Üniversite dahilinde alınacak karar ve yapılacak uygulamalar için Erciyes Üniversitesi KOV-KOM komisyonu ile görüşülmesi zorunludur, bağımsız ve ferdi uygulamalar yapılmamasına dikkat edilmesi hususu önemle rica olunur.

 

09 Kasım 2020
24 Eylül 2020
30 Temmuz 2020
29 Temmuz 2020
08 Haziran 2020
15 Nisan 2020
15 Nisan 2020
20 Ocak 2020
25 Kasım 2019
22 Ekim 2019
04 Ekim 2019
25 Eylül 2019
04 Eylül 2019
25 Temmuz 2019
11 Temmuz 2019
14 Haziran 2019
21 Eylül 2018
03 Eylül 2018
09 Temmuz 2018
05 Haziran 2018
31 Ekim 2017
06 Ekim 2017
03 Ekim 2017
01 Şubat 2017
20 Aralık 2016
18 Ekim 2016
07 Ekim 2016
06 Ekim 2016
29 Eylül 2016
28 Haziran 2016
21 Haziran 2016
09 Haziran 2016
02 Mayıs 2016
15 Mart 2016
14 Mart 2016
21 Aralık 2015
11 Aralık 2015
03 Kasım 2015
10 Ekim 2014
02 Eylül 2014
11 Haziran 2014
10 Haziran 2014
28 Mayıs 2014
02 Mayıs 2014
29 Nisan 2014
18 Mart 2014
06 Mart 2014
19 Şubat 2014
06 Şubat 2014
22 Ocak 2014
01 Ocak 2014
22 Kasım 2013
30 Ekim 2013
01 Ekim 2013
13 Eylül 2013
Adres : Yenidoğan Mah. Ahmet El Biruni Cad. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi 38280 Talas / KAYSERİ
Telefon : (352) 438 06 61
Faks : (352) 438 06 62
Öğrenci İşleri : (352) 207 66 66 / 10500
E-Posta : hukukerciyes.edu.tr
Copyright © / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu