Kayıt Dondurma/Azami Süre

İlgi: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 16/04/2020 tarihli ve E.27115 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere COVID-19 küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması yükseköğretim kurumlarındaki ders ekle-sil işlemlerinin sona ermesi, dönem sırasında bazı öğrencilerin uzaktan öğretime devam etme imkanlarının olmadığı da göz önünde bulundurularak, 31.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, COVID-19 küresel salgını dolayısıyla lisansüstü eğitim öğrencilerine de kayıt dondurma imkanı verilmiştir.

Ancak Kurulumuza yapılan çeşitli başvurulardan, 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamındaki araştırma görevlileri ile Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı(ÖYP) ve Öncelikli Alanlar Projesi kapsamındaki araştırma görevlilerinin kayıt dondurmaları hakkında tereddüde düşüldüğü anlaşılmıştır.

Bu kapsamda;

  1. Araştırma görevlilerinin kayıt dondurmalarına karar verilmesi halinde, kayıt dondurulan sürenin araştırma görevlisi kadrosunda azami bulunma sürelerine de eklenmesi,
  2. Tez aşamasında ilgili tez danışmanın görüşü alınması kaydıyla üniversite yönetim kurulunca kayıt dondurma işleminden yararlanacağına karar verilenlerden, aynı zamanda 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında geçici kadro tahsisi yapılmış olanların, kadrosunun bulunduğu üniversiteye geçiş işlemlerinin başlatılması,

hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Prof. Dr. Rahmi ER

    Başkan Vekili

09 Kasım 2020
24 Eylül 2020
30 Temmuz 2020
29 Temmuz 2020
08 Haziran 2020
15 Nisan 2020
15 Nisan 2020
20 Ocak 2020
25 Kasım 2019
22 Ekim 2019
04 Ekim 2019
25 Eylül 2019
04 Eylül 2019
25 Temmuz 2019
11 Temmuz 2019
14 Haziran 2019
21 Eylül 2018
03 Eylül 2018
09 Temmuz 2018
05 Haziran 2018
31 Ekim 2017
06 Ekim 2017
03 Ekim 2017
01 Şubat 2017
20 Aralık 2016
18 Ekim 2016
07 Ekim 2016
06 Ekim 2016
29 Eylül 2016
28 Haziran 2016
21 Haziran 2016
09 Haziran 2016
02 Mayıs 2016
15 Mart 2016
14 Mart 2016
21 Aralık 2015
11 Aralık 2015
03 Kasım 2015
10 Ekim 2014
02 Eylül 2014
11 Haziran 2014
10 Haziran 2014
28 Mayıs 2014
02 Mayıs 2014
29 Nisan 2014
18 Mart 2014
06 Mart 2014
19 Şubat 2014
06 Şubat 2014
22 Ocak 2014
01 Ocak 2014
22 Kasım 2013
30 Ekim 2013
01 Ekim 2013
13 Eylül 2013
Adres : Yenidoğan Mah. Ahmet El Biruni Cad. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi 38280 Talas / KAYSERİ
Telefon : (352) 438 06 61
Faks : (352) 438 06 62
Öğrenci İşleri : (352) 207 66 66 / 10500
E-Posta : hukukerciyes.edu.tr
Copyright © / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu