Kayseri Valiliğinin Genel Emir Konulu Genelgesine Eklenen Yeni Bendler

İlgi: Kayseri Valiliğinin 05/04/2020 tarihli ve 7014 sayılı yazısı.

5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C Maddesi gereğinceilgi Valiliğimiz Genel Emri ile İlimiz genelinde alınan tedbirlerin 2. Maddesine (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan (i) bendi eklenmiştir.

i-) 05.04.2020 Pazar Günü saat 06:00'dan itibaren, huzurevi ve bakımevlerinde çalışan 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş hasta bakıcı ve sağlık personeli sokağa çıkma sınırlandırmasına ilişkin olarak istisna kapsamındadır.

Bu karar yayımı itibari ile yürürlüğe girer. İlanen tebliğ olunur.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi gereğince ilgi (a) Valiliğimiz Genel Emrinde ilgi (b) Genel Emir ile bazı düzenlemelere gidilmiş olmakla birlikte, İlimiz genelinde alınan tedbirler kapsamında 01.01.2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmalarını geçici olarak yasaklayan düzenlemenin kapsamı konusunda uygulamada bazı tereddütler yaşandığı görülmekte olduğundan, bu tereddütlerin giderilebilmesi ve uygulama birliğinin tesis edilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın Genelgesi doğrultusunda aşağıda belirtilenlerin kapsam dışı tutulmaları gerektiği değerlendirilmek suretiyle Valiliğimiz ilgi (a) Genel Emrinin (h) bendi iptal edilerek (i) bendi (h) bendi haline dönüştürülmüş devamına müteselsilen aşağıda yer alan yeni bendler eklenmiştir.

Buna göre doğum tarihi 01.01.2000-01.01.2002 tarihleri arasında (18-20 yaş aralığında) olmakla beraber

i- ) Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar,

j)- Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler,

k-) Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri,

Sokağa çıkma sınırlandırılmasına ilişkin olarak istisna kapsamındadır. Bu istisnalar 01.01.2002 tarihinden sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmayacaktır. Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorundadırlar.

Bu Karar yayımı itibariyle yürürlüğe girer. İlanen tebliğ olunur.

 

09 Kasım 2020
24 Eylül 2020
30 Temmuz 2020
29 Temmuz 2020
08 Haziran 2020
15 Nisan 2020
15 Nisan 2020
20 Ocak 2020
25 Kasım 2019
22 Ekim 2019
04 Ekim 2019
25 Eylül 2019
04 Eylül 2019
25 Temmuz 2019
11 Temmuz 2019
14 Haziran 2019
21 Eylül 2018
03 Eylül 2018
09 Temmuz 2018
05 Haziran 2018
31 Ekim 2017
06 Ekim 2017
03 Ekim 2017
01 Şubat 2017
20 Aralık 2016
18 Ekim 2016
07 Ekim 2016
06 Ekim 2016
29 Eylül 2016
28 Haziran 2016
21 Haziran 2016
09 Haziran 2016
02 Mayıs 2016
15 Mart 2016
14 Mart 2016
21 Aralık 2015
11 Aralık 2015
03 Kasım 2015
10 Ekim 2014
02 Eylül 2014
11 Haziran 2014
10 Haziran 2014
28 Mayıs 2014
02 Mayıs 2014
29 Nisan 2014
18 Mart 2014
06 Mart 2014
19 Şubat 2014
06 Şubat 2014
22 Ocak 2014
01 Ocak 2014
22 Kasım 2013
30 Ekim 2013
01 Ekim 2013
13 Eylül 2013
Adres : Yenidoğan Mah. Ahmet El Biruni Cad. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi 38280 Talas / KAYSERİ
Telefon : (352) 438 06 61
Faks : (352) 438 06 62
Öğrenci İşleri : (352) 207 66 66 / 10500
E-Posta : hukukerciyes.edu.tr
Copyright © / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu