Merkezi Yerleştirme Puanı (Taban Puan) Esasına Göre Yatay Geçiş Duyurusu

 2 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik değişikliği (Ek Madde-1) ve bu hükmün uygulama esaslarına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın, 10.07.2014 tarih ve 40620 sayılı "Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde-1 Uygulama Esasları" konulu kararı doğrultusunda, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne, 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı "Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş" başvuru koşulları ve takvim aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Son Başvuru Tarihi: 30 Ağustos 2014 (mesai bitimine kadar)
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Açıklanması: 15 Eylül 2014 (mesai bitimine kadar) 
Başvuru Usulü:  Aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya  posta ya da kargo yoluyla. (Posta veya kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Eksik belge ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler: 
1. ÖSYS Sonuç Belgesi
2. Öğrencinin Bir Yükseköğretim Kurumunda Öğrenci olduğuna dair, 31.07.2014 veya bu tarih sonrasında alınmış güncel Öğrenci Belgesi 
3. Ders İçerik belgesi (İlgili yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış)
4. Not Döküm Belgesi (Transkript) (İlgili yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış)
5. Başvuru Dilekçesi (Öğrenci tarafından yazılacak)
Taban Puan Esasına Göre Yatay Geçiş Kontenjanı:  YÖK'ün 10.07.2014 tarih ve 40620 sayılı kararı uyarınca, öğrencinin merkezi yerleştirme ile bir yükseköğretim kurumuna yerleştiği yıl itibariyle ERÜ Hukuk Fakültesi kontenjanının % 30'u, taban puana göre yatay geçiş kontenjanı olarak belirlenmiştir. 
Bu kapsamda: 
2011 yılı için  45  öğrenci (Fakültemiz kontenjanı 150-) (4. sınıf için)
2012 yılı için: 46 öğrenci (Fakültemiz kontenjanı 153) (3. sınıf için)
2013 yılı için; 61 öğrenci (Fakültemiz kontejanı 205) (2. sınıf için)
              Merkezi Yerleştirme Puanı (Taban Puan) Esasına Göre Yatay Geçiş bakımından, yukarıda yazılı olan Taban Puan ve Kontenjan  dışında başkaca bir şart aranmadığından (Örneğin;  bütün dersleri başarmış olma ya da not ortalaması vs.), hali hazırda Fakültemize yatay geçiş başvurusunda bulunan Hukuk Fakültesi öğrencilerinin, yerleştikleri yıl itibariyle sahip oldukları taban puanın fakültemiz taban puanına eşit veya fakültemiz taban puanından yüksek olması durumunda, bu öğrencilerin müracaatı üzerine başvuruları "Taban Puana Esasına Göre Yatay Geçiş" kapsamında değerlendirilebilecektir. 
            Dikey Geçiş Öğrencileri bakımından da, DGS puanı ve DGS kontenjanı dikkate alınacaktır.
           Yatay Geçiş Başvurusu yapacak öğrencilerin YÖK'ün ilgili kararını incelemelerinde fayda bulunmaktadır. Karar için bkz. http://www.yok.gov.tr/documents/10279/34561/ek_madde_1_10_07_2014.pdf/416eb985-c76c-446a-a5ba-57f63d31d2ce  
20 Ocak 2020
25 Kasım 2019
22 Ekim 2019
04 Ekim 2019
25 Eylül 2019
04 Eylül 2019
25 Temmuz 2019
11 Temmuz 2019
14 Haziran 2019
21 Eylül 2018
03 Eylül 2018
09 Temmuz 2018
05 Haziran 2018
31 Ekim 2017
06 Ekim 2017
03 Ekim 2017
01 Şubat 2017
20 Aralık 2016
18 Ekim 2016
07 Ekim 2016
06 Ekim 2016
29 Eylül 2016
28 Haziran 2016
21 Haziran 2016
09 Haziran 2016
02 Mayıs 2016
15 Mart 2016
14 Mart 2016
21 Aralık 2015
11 Aralık 2015
03 Kasım 2015
10 Ekim 2014
02 Eylül 2014
11 Haziran 2014
10 Haziran 2014
28 Mayıs 2014
02 Mayıs 2014
29 Nisan 2014
18 Mart 2014
06 Mart 2014
19 Şubat 2014
06 Şubat 2014
22 Ocak 2014
01 Ocak 2014
22 Kasım 2013
30 Ekim 2013
01 Ekim 2013
13 Eylül 2013
Adres : Yenidoğan Mah. Ahmet El Biruni Cad. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi 38280 Talas / KAYSERİ
Telefon : (352) 438 06 61
Faks : (352) 438 06 62
Öğrenci İşleri : (352) 207 66 66 / 10500
E-Posta : hukukerciyes.edu.tr
Copyright © / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu