Öğretim Elemanlarımızın Dikkatine! Uzaktan Öğretim Sürecinde Final ve Bütünleme Sınavları Hakkında Duyuru

Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının Uzaktan Öğretim Sınav Sürecine ilişkin 11/05/2020 tarih ve E.39740 sayılı yazısı aşağıda sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr.Yunus YOLDAŞ

Dekan V.

30 Nisan 2020 tarihinde Erciyes Üniversitesi Üst Yönetim Toplantısında final ve bütünleme sınavlarının online (çevrimiçi) ya da yüz yüze şeklinde yapılmasına ilişkin kararın Pandemi durumuna göre Mayıs ayı sonu itibariyle verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kararlara istinaden pandemi sürecinin devam etmesi durumu da göz önünde bulundurularak final ve bütünleme sınavlarının online (çevrimiçi) yapılması ihtimal dâhilindedir. Hazırlık gerektiren bu sınav süreci ERUZEM tarafından yürütülecek olup, öncelikle online sınavın yapılış biçimiyle ilgili öğretim üyelerinden verdikleri her bir ders için geribildirim alınacaktır. Bu amaçla; "gis.erciyes.edu.tr" isminde çevrimiçi bir form tasarlanmış ve öğretim üyelerinden verdiği her ders için bu formu doldurması istenmektedir. Bu formda Bitirme ödevi, yaz uygulama dersleri vb. gibi online sınav yapılmayıp ödev, proje gibi değerlendirmeye tabi tutulacak derslerin belirtilmesinin yanısıra online sınav yapılacak derslerin ise açık uçlu sınav veya çoktan seçmeli test sınavı şeklinde yapılmasına dönük seçenekler sunulacaktır. Açık uçlu sınav seçeneğinde sadece sözel ifadeler cevap olarak girilebilmektedir. I. ve II. öğretimde verilen aynı ders için birlikte sınav yapma isteği de bu formda belirtilebilecektir. Çevrimiçi formun 15 Mayıs 2020 Cuma gününe kadar doldurulması gerekmektedir. Bu formda verilecek bilgiler doğrultusunda sınavlar ERUZEM tarafından tanımlanacak ve öğretim üyelerimizden belirttikleri sınav yapılış seçeneklerine göre sınav sorusu talep edilecektir.  

Bilgilerinizi  ve İVEDİ olarak akademik personellerinize duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Recai KILIÇ

Rektör Yardımcısı

09 Kasım 2020
24 Eylül 2020
30 Temmuz 2020
29 Temmuz 2020
08 Haziran 2020
15 Nisan 2020
15 Nisan 2020
20 Ocak 2020
25 Kasım 2019
22 Ekim 2019
04 Ekim 2019
25 Eylül 2019
04 Eylül 2019
25 Temmuz 2019
11 Temmuz 2019
14 Haziran 2019
21 Eylül 2018
03 Eylül 2018
09 Temmuz 2018
05 Haziran 2018
31 Ekim 2017
06 Ekim 2017
03 Ekim 2017
01 Şubat 2017
20 Aralık 2016
18 Ekim 2016
07 Ekim 2016
06 Ekim 2016
29 Eylül 2016
28 Haziran 2016
21 Haziran 2016
09 Haziran 2016
02 Mayıs 2016
15 Mart 2016
14 Mart 2016
21 Aralık 2015
11 Aralık 2015
03 Kasım 2015
10 Ekim 2014
02 Eylül 2014
11 Haziran 2014
10 Haziran 2014
28 Mayıs 2014
02 Mayıs 2014
29 Nisan 2014
18 Mart 2014
06 Mart 2014
19 Şubat 2014
06 Şubat 2014
22 Ocak 2014
01 Ocak 2014
22 Kasım 2013
30 Ekim 2013
01 Ekim 2013
13 Eylül 2013
Adres : Yenidoğan Mah. Ahmet El Biruni Cad. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi 38280 Talas / KAYSERİ
Telefon : (352) 438 06 61
Faks : (352) 438 06 62
Öğrenci İşleri : (352) 207 66 66 / 10500
E-Posta : hukukerciyes.edu.tr
Copyright © / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu