Dekan Mesajı
Eğitim ve öğrenim sürecine başladığımız 2004 yılından günümüze kadar Türkiye’de genç ve dinamik bir hukuk fakültesi olarak lisans ve lisansüstü eğitim ve öğrenim faaliyetlerini 45 kişilik öğretim üyesi ve araştırma görevlisi kadrosu ile sürdürmekteyiz.
Lisans ve lisansüstü hukuk eğitim vizyonumuz ve misyonumuz; belli bir zaman dilimindeki mevzuatın aktarılması olarak değil, hukukun tarihsel ve güncel boyutunu kavrayıp, hukuku mantıksal bağlamı içinde anlamaya, geliştirmeye ve hukuki problemleri bu bakış açısıyla çözmeye odaklı gençler yetiştirmektir.
Bu amaçla köklü bir tarihsel geleneğe sahip olan Türkiye’nin hukuk sistemini, geleneğini ve değerlerini özümseyip, evrensel hukuk değerleriyle yorumlayabilecek hukuk nosyonunu öğrencilerimize kazandırmayı hedefliyoruz.
Öğrencilerimizi ders ve ders dışı bilimsel ve sosyal aktivitelerle, hukukçu olarak görev yapacakları her alanda görevlerine hazır, insan haklarına, hukuk devleti ilkelerine, normatif değerlere sahip olarak topluma kazandırmaya çalışmaktayız.
Fakültemiz şu ana kadar 1749 lisans mezunu vermiştir.  Mezunlarımız, hâkimlik ve savcılık sınavı ve diğer kurum sınavlarında başarılı olmuştur.   Mezunlarımızla ilgili olarak eğitim kalitesinden memnuniyetle ilgili çalıştıkları birimlerden ve kendilerinden olumlu geri bildirimler alınmıştır.
Mezunlarımızın fakültemiz ve üniversitemiz vizyon ve misyonuna uygun olarak hem çalıştıkları kurumlarda hem de toplumda temsil eden başarılı bireyler olarak yetiştirmek  başarı azmimizi artırmaktadır.
 
Prof. Dr. Yunus YOLDAŞ
Dekan Vekili

 
Adres : Yenidoğan Mah. Ahmet El Biruni Cad. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi 38280 Talas / KAYSERİ
Telefon : (352) 438 06 61
Faks : (352) 438 06 62
Öğrenci İşleri : (352) 207 66 66 / 10500
E-Posta : hukukerciyes.edu.tr
Copyright © / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu