Kalite Komisyonu
HUKUK FAKÜLTESİ BİRİM KALİTE GÜVENCE KOMİSYONU
Doç.Dr. Ertuğrul YUVALI (Başkan)
Dr.Öğr.Üyesi Özlem İLBASMIŞ HIZLISOY
Dr.Öğr.Üyesi İsmail ATAMULU
Dr.Öğr.Üyesi Aslı NANECİ ARICI
Arş.Gör. Dr. Çiçek ÖZGÜR
Arş.Gör. Dr. Şenel SARSIKOĞLU
Arş.Gör.Dr. Abdulbaki GİYİK
Arş.Gör. Dr. Aydın Alber YÜCE
Arş.Gör. Dr. Emre KÖROĞLU
Arş.Gör. Alihan ÇELİK
Arş.Gör. Tuğçe YABA
Arş.Gör. Eylül BALIKÇI
Arş.Gör. Beyza GÜRLEYEN
Arş.Gör. Fatma OTKAN
Arş.Gör. Eren AKPINAR
Arş.Gör. Alparslan BALCI
Arş.Gör.Harun Mirsad GÜNDAY
Serap BAŞARAN
 
KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KOMİSYONUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
  • Kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Fakülte Yönetim Kuruluna sunmak,

  • İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve Fakülte Yönetim Kuruluna sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu kurumun internet ortamında ana sayfasında ulaşılacak şekilde iç, dış paydaşları ve kamuoyu ile paylaşmak,

  • Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek.

 
HUKUK FAKÜLTESİ BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORLARI 
 
 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU KURUM İÇİ BİRİM DIŞ DEĞERLENDİRME ZİYARET PLANI                                                                                               
 
Adres : Yenidoğan Mah. Ahmet El Biruni Cad. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi 38280 Talas / KAYSERİ
Telefon : (352) 438 06 61
Faks : (352) 438 06 62
Öğrenci İşleri : (352) 207 66 66 / 10500
E-Posta : hukukerciyes.edu.tr
Copyright © / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu