AMAÇ VE HEDEFLER

Temel yönetim ilkelerine dayalı bir yönetim anlayışı ile öğretim elemanı başına düşen ulusal ve uluslararası yayınlarda Türkiye’de önde gelen fakülteler içerisinde yer almayı, tüm paydaşlarla özellikle de adalet mekanizması içinde yer alan yargı kurumları ve barolarla ilişki içinde olarak hukuk sistemine katkıda bulunmayı ve eğitimini yurt içi ve yurt dışı ortak bilimsel programlarla pekiştirmeyi, her kurum ve kuruluşta tercih edilen hukukçular yetiştiren, bir fakülte haline gelmeyi hedeflemektedir.

Bu hedefler doğrultusunda akademik kadrosu ile lisans–lisansüstü öğrencilerine nitelikli eğitim–öğretim sunmak, ulusal–uluslararası düzeyde özgün araştırmalarla hukuk bilimine katkı sağlayarak, hukuki sorunlara akademik düzeyde çözüm önerileri üretmek, hukuk ve yargı dünyasına katkıda bulunmayı kendine amaç edinmektedir.