TANITIM KİTAPÇIĞI

T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ


Tarihçe:

Fakültemiz, Bakanlar Kurulu’nun 30 Temmuz 2003 tarih ve 2003/6032 sayılı kararı ile kurulmuş, 2004-2005 Eğitim-Öğretim Yılında 30 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır. Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 29.01.2004 tarihli toplantısında alınan kararla Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bölümler ve ana bilim dalları kurulmuştur. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 14. Dönem mezunları ile birlikte toplamda 1867 mezun verilmiştir.

Fakültemizde iki bölüm ve bu bölümlere bağlı on altı Anabilim Dalı mevcuttur. Kamu Hukuku Bölümüne bağlı olarak; Anayasa Hukuku, Ceza ve Ceza Usulü Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Hukuk Tarihi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, İdare Hukuku, Mali Hukuk, Milletlerarası Hukuk ve Özel Hukuk Bölümüne bağlı olarak; Deniz Hukuku, İslam Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Medeni Hukuk, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, Roma Hukuku ve Ticaret Hukuku Anabilim Dalları bulunmaktadır.

Toplam 10.593,92 m2 alana sahip Fakültemiz; derslikler, amfiler, öğretim elemanlarına ait ofisler, yönetim bölümü, kantin ve fotokopi bürosu, konferans salonu, kütüphane, okuma salonu ve diğer yaşam birimlerinin bir arada bulunduğu bir eğitim kompleksi olup, Kayserili hayırseverler Özbıyık ve Göknar aileleri tarafından bağış olarak yaptırılmıştır.

Lisans eğitiminin yanı sıra Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan, Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları ile Özel Hukuk Doktora programı Fakültemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir.

Neden Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi?

Öğrenci sayımızın artmasına rağmen, genç ve dinamik öğretim kadromuzla, öğrencilerimizle iletişim ve aktif hukuk eğitimimiz üst düzeyde gerçekleştirilmektedir. Fakültedeki kütüphane, duruşma salonu, konferans salonu, okuma salonu, grup çalışma odası gibi mekânların öğrencilerimiz tarafından en verimli şekilde kullanılması amacıyla hizmete sunulmuştur.

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ile Türkiye’de ilk on binden öğrenci alan Fakültemizin, iyi bir hukuk eğitimi verdiğini, başta hakimlik sınavı ve KPSS olmak üzere mezunlarımızın girdiği meslek sınavlarında en başarılı hukuk fakülteleri arasında olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Eğitim-Öğretim planlarımız, öğrencilerimize iyi bir hukuk eğitimi verebilmek amacıyla her yıl güncellenmekte, temel derslerin yanı sıra imkân ve ihtiyaçlara göre yeni veya seçmeli derslere yer verilmektedir. Dünyadaki ve Türkiye’deki sosyal ve ekonomik gelişmelere paralel olarak görev aldıkları kamu ve özel sektör yönetim kadroları için gerekli bilgi ve donanıma sahip hukukçular yetiştirmek de diğer bir hedefimizdir. Fakültemiz, öğrencilerimize hakimlik, savcılık, avukatlık, noterlik, hukuk danışmanlığı ve yöneticilik gibi klasik gibi meslekler için gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra, onları yaşamlarının bütün alanlarında hukukun evrensel değerlerini bir erdem olarak sahiplenen vatandaşlar olarak yetiştirmeyi bir hedef olarak seçmiştir.

Günümüzde sosyal ve ekonomik yaşamdaki gelişmelere bağlı olarak hukuki olaylar ve ilişkiler de hızla gelişmekte ve değişmektedir. Öğrencilerimize klasik hukuk eğitiminin yanı sıra maliye, ekonomi, işletme, muhasebe ve uluslararası hukuk alanlarında da temel bilgilerin verilmesini hedeflemekteyiz.

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi yetkin bir hukuk anlayışını adalet duygusu ile kaynaştırarak öğrencilere aktarmayı, teorik ve uygulamalı hukuk araştırmalarını yüksek düzeyde yürütmeyi, eğitim ve araştırma faaliyetlerinde daima kamu yararını gözetmeyi kendisine amaç edinmiştir.

Fakültemiz Erciyes Üniversitesi merkez kampüsü içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle öğrencilerimiz rahat bir ulaşım imkânına sahiptirler. Kampüste öğrencilerin boş vakitlerini geçirebilecekleri merkezi kütüphane, kafeteryalar, yüzme havuzu ve fitnes salonu spor alanları ve geniş yeşil alanlar mevcuttur.

Fakültemiz bünyesinde, fakülte kütüphanesi, okuma salonu ve bilgisayar laboratuvarı mevcuttur. Okuma salonunda öğrencilerin araştırma yapmalarını kolaylaştıran internet imkânı bulunmaktadır.

Kütüphanemizde anabilim dalları ile ilgili ders kitapları ve kaynak kitaplar mevcuttur ve öğrencilerimiz bu kitaplardan faydalanabilmektedir. Ayrıca Üniversitemiz kütüphanesinin abone olduğu veri tabanları vasıtası ile uluslararası yayın ve dergilere uluşma imkânı bulunmaktadır.

Mezunlarımızın hem çalıştıkları kurumlarda hem de toplumda Fakültemiz ve Üniversitemizin vizyon ve misyonunu uygun olarak temsil eden bireyler olduğunu görmek azmimizi artırmaktadır.

Öğrenim Süreleri:

Eğitim-Öğretim yıl esasına göre belirlenen Fakültemizde öğrenim süresi 4 (dört) yıl olup, hazırlık sınıfımız bulunmamaktadır.

Bölümlerimiz:

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca, Hukuk Fakültesinde kurulabilecek Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Bölümleri altındaki anabilim dallarının yapılandırılması konusu 23/12/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca;

        Özel Hukuk Bölümü;

         - Deniz Hukuku,

         - İslam Hukuku,

        - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,

        - Medeni Hukuk,

        - Medeni Usul ve İcra,

        - İflas Hukuku,

        - Milletlerarası Özel Hukuk,

        - Roma Hukuku,

        -Ticaret Hukuku.

        Kamu Hukuku Bölümü;

        - Anayasa Hukuku,

        - Ceza ve Ceza Usulü Hukuku,

        - Genel Kamu Hukuku,

        - Hukuk Tarihi,

        - Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,

        - İdare Hukuku,

        - Mali Hukuk,

        - Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı olarak belirlenmiştir.

Sahip Olunan İmkânlar:

Fakültemiz Kütüphanesinin birinci katında öğrencilerimizin ders çalışmasına imkân sağlayan okuma salonu, ikinci katında ise personelin ve öğrencilerin faydalanabileceği 19584 kitap ve 8717 dergi olmak üzere toplam 28301 adet yazılı kaynağımız bulunmaktadır.

Fakültemiz Kütüphanesi okuma salonunda internete bağlı 10 adet bilgisayar öğrencilerin her an yararlanabileceği şekilde düzenlenmiştir.

Fakültemiz kütüphanesinde yer alan kitap, dergi ve diğer yayınlar için bkz. https://katalog.erciyes.edu.tr/yordambt/yordam.php

Faaliyetlerimiz:

Fakültemiz proje ve başarıları için bkz. https://hukuk.erciyes.edu.tr/HM/Hizli-Menu/6

Fakültemizde yapılan etkinlik fotoğrafları için bkz. https://hukuk.erciyes.edu.tr/HM/Hizli-Menu/5

Fakültemizde yapılan sempozyumlar için bkz. https://eruhukuksempozyum.erciyes.edu.tr/Fakültemiz bünyesinde öğrencilerimize uygulama yapma imkânı bakımından özel olarak tasarlanmış duruşma salonumuzda, uygulamaya yönelik pratik çalışma dersleri ile emekli hâkim ve tecrübeli serbest avukatlar tarafından, öğrencilerimizin aktif rol aldığı farazi davalar yürütülmektedir.

Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencilerinin eğitim-öğretiminde kullanılan Amfi 4 aynı zamanda konferans salonu olarak da kullanılmaktadır. Ayrıca 135 kişilik bir konferans salonu, akademik ve idari birimlerin toplantılarının yapıldığı 3 adet toplantı salonumuz daha mevcuttur.

Her öğretim elemanımıza internet bağlantılı bilgisayar bulunan bir ofis tahsis edilmiştir. Öğretim elemanlarımızın ayrıca bir adet dinlenme salonu bulunmaktadır.

Fakülte binasında 350 m2 kapalı alana sahip kantin ve bir fotokopi bürosu hizmet vermektedir.Öğretim üyelerimiz tarafından yürütülen teorik derslerde projeksiyon kullanılarak ders işleme imkanı mevcuttur. Fakültemizde bir de konferans salonu bulunmaktadır.


Avantajlarımız:

- Fakültemizin, Türkiye çapında başarı oranı yüksek ve tercih edilen fakülteler arasında yer alması,

- Fakültemiz mezunlarının meslek sahibi olarak mezun olmaları ve iş bulma veya kurma imkânlarının bulunması,

- Fakültemizin, geniş bir ders müfredatı çerçevesinde öğretim elemanlarımız tarafından özveri ile desteklenen bir lisans eğitim programına sahip olması,

- Fakültemizin lisans eğitiminin yanı sıra; Yüksek Lisans ve Doktora (Özel ve Kamu Hukuku ile Sağlık Hukuku) alanlarında da nitelikli eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmesi,

- Fakültemizin kendi adına çıkarılan bir dergisinin olması,

- Fakültemiz Kütüphanesinin birinci katında öğrencilerimizin ders çalışmasına imkân sağlayan okuma salonu, ikinci katında ise personelin ve öğrencilerin faydalanabileceği 19584 kitap ve 8717 dergi olmak üzere toplam 28301 adet yayınla yeteri kadar kaynağa sahip olması,

- Fakültemiz öğrencilerinin; Farabi – Mevlana – Erasmus gibi yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programlarından yararlanıyor olması,

- Fakültemiz öğretim elemanlarının YÖK, TUBİTAK, DAAD, Fullbright gibi destek programları ile yurtiçi ve yurtdışındaki eğitim olanaklarından yararlanabilmesi,

- Fakültemiz öğrencileri için 2021 yılı "Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" kapsamında yer alan İstihdam ve Çalışma Hayatı başlığı altında 571.2 sayılı tedbire ilişkin olarak "Staj Seferberliği Projesi" uygulamaya geçmiştir.