TARİHÇE

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 5 Eylül 2003 tarih ve 25220 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2003/6032 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuş ve 15.01.2004 tarihinde Dekanlık için görevlendirme yapılarak faaliyete geçirilmiştir. Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu’nun 29.01.2004 tarihli toplantısında alınan kararla Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bölümler ve ana bilim dalları kurulmuştur.

Hukuk Fakültesinde iki bölüm ve bu bölümlere bağlı onaltı Anabilim Dalı mevcuttur. Kamu Hukuku Bölümüne bağlı olarak, Devletler Umumi Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza ve Ceza Usulü Hukuku, Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji, Hukuk Tarihi, Mali Hukuk Anabilim Dalları ve Özel Hukuk Bölümüne bağlı olarak, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Devletler Özel Hukuku, Roma Hukuku, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku, Deniz Hukuku, İslam Hukuku, Anabilim Dalları bulunmaktadır.

Fakültemiz Erciyes Üniversitesinin merkez kampüsünde yer almaktadır. Dekanlık ve Derslikler olmak üzere iki bloktan oluşan fakülte binaları 6000 metrekare kapalı alana sahip olup, Kayserili hayırseverler Özbıyık ve Göknar aileleri tarafından bağış olarak yaptırılmıştır.

Fakültemiz 2004-2005 öğretim yılında az sayıda öğrenci ile eğitim öğretime başlamıştır. 2019-2020 öğretim yılından itibaren ise fakültemizde 210 öğrenci ile eğitime devam edilmektedir.

Lisans eğitiminin yanı sıra, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları ile Özel Hukuk Doktora programı fakültemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir.