KALİTE KOMİSYONU

Birim Kalite Güvence Komisyonu

Fakültemizin birim kalite hedeflerini belirleyerek hazırlamak, Üniversitenin hedefleri ile uyumlu olacak şekilde akademik ve idari hizmetleri değerlendirerek kalitenin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Komisyon BaşkanıKomisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Aslı NANECİ ARICI
Doç. Dr. İsmail ATAMULU
Dr. Öğr. Üyesi Çiçek ÖZGÜR
Dr. Öğr. Üyesi Aydın Alber YÜCE
Dr. Öğr. Üyesi Harun Mirsad GÜNDAY
Arş. Gör. Dr. Harun BODUR
Arş. Gör. Büşra BEYDÜZ
Arş. Gör. Numan DOĞAN
Arş. Gör. Alihan ÇELİK
Arş. Gör. Rumeysa İSPİR
Arş. Gör. Muhammed Esat EMEK
Arş. Gör. Eylül BALIKÇI
Arş. Gör. Tuğçe YABA
Sultan KİBAR
Arş. Gör. Burak KÜPELİOĞLU
Buket KUTLUCA