KAMU HUKUKU

(Kamu Hukuku)

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünün Hukuk Fakültesinin Bölüm ve Anabilim Dallarının yeniden yapılandırılması konusundaki teklifi 08.12.2010 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 SayılıKanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca bölüm ve anabilim dalları oluşturulmuştur. Ayrıca Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca, Hukuk Fakültesinde kurulabilecek Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Bölümleri altındaki anabilim dallarının yapılandırılması konusu 23/12/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca;Kamu Hukuku Bölümü: Anayasa Hukuku Anabilim Dalı, İdare Hukuku Anabilim Dalı, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı, Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı, Hukuk Tarihi Anabilim Dalı, Mali Hukuk Anabilim Dalı ve Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı olarak belirlenmiştir.