ÖZEL HUKUK

(Özel Hukuk)

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünün Hukuk Fakültesinin Bölüm ve Anabilim Dallarının yeniden yapılandırılması konusundaki teklifi 08.12.2010 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 SayılıKanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca bölüm ve anabilim dalları oluşturulmuştur. Ayrıca Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca, Hukuk Fakültesinde kurulabilecek Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Bölümleri altındaki anabilim dallarının yapılandırılması konusu 23/12/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca; Özel Hukuk Bölümü: Medeni Hukuk Anabilim Dalı , Ticaret Hukuku Anabilim Dalı , Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı , İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı, Deniz Hukuku Anabilim Dalı, Roma Hukuku Anabilim Dalı, İslam Hukuku Anabilim Dalı ve Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı olarak belirlenmiştir.

Fakültemiz Anabilim Dallarına ilave olarak Üniversitemiz Senatosunun 07/09/2023 tarih ve 2023.031.221 sayılı kararı gereğince; Bilişim ve Teknoloji Hukuku Anabilim Dalı ve Fikri Mülkiyet Hukuku Anabilim Dalları açılmıştır.