DEKANIN MESAJI


Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi eğitim ve öğretime başladığı 2004 yılından beri hem lisans hem de lisansüstü eğitime Türkiye’nin genç ve dinamik bir hukuk fakültesi olarak devam etmektedir.

Lisans ve lisansüstü hukuk eğitimde amacımız; sadece mevzuatın aktarılması değil, hukukun tarihî boyutunu ve güncelliğini kavrama, kazanılan hukuk nosyonu ile anlama, anladığını geliştirme ve bu bakış açısıyla hukukî ihtilafları çözmeye odaklı hukukçular yetiştirmektir.

Bu amaçla köklü bir tarihî geleneğe sahip olan Türkiye’nin hukuk sistemini, hukuk geleneğini ve değerlerini özümseyip, evrensel hukukla birlikte yorumlayabilecek hukuk nosyonunu öğrencilerimize kazandırmayı hedefliyoruz. Bunun yanında fakültemiz, öğrencilerimizin ders ve ders dışında bilimsel ve sosyal aktivitelerle, hukukçu olarak görev yapacakları her alanda, insan hakları ve hukuk devleti ilkelerini kazandırarak, onların görevlerine hazır ve yapacakları görevin liyakatine sahip kişiler olmalarını amaçlamaktadır.

Fakültemizin kütüphanesi yeterli içeriği ile sadece kendi öğrencileri için değil, hukuk alanında araştırma, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapmak isteyen diğer öğrenciler ve akademisyenlere de açıktır.

Fakültemizin amfileri her yönden donanımlı ve ders dinlemeye uygun bir ortam sunmaktadır. Aynı zamanda bu amfilerde panel, seminer, sempozyum yapılabilecek konfor bulunmaktadır.

Tüm öğrencilerimiz, fakülteyle ilgili her türlü meselelerini doğrudan ve kısa bir zaman içinde bizzat Dekan’a ulaştırmak imkânına sahiptirler.

Mezunlarımız, ilk mezuniyetten bu yana hukuk meslek sınavlarında başarılı bir grafik çizmektedirler. Bu kurumlarda çalışan mezunlarımıza yönelik kurumlardan gelen olumlu geri bildirimler yaptığımız eğitimin kalitesini de ispatlamaktadır. Fakültemiz ve Üniversitemizin misyonuna ve vizyonuna uygun olarak yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin mezuniyet sonrası toplumda bizi temsil eden başarılı bireyler olarak yer alması başarı azmimizi artırmaktadır.

Kadromuz bu başarıyı ve başarı azmimizi devam ettirmek, öğrencilerimize hukuk eğitiminde verebilecekleri her türlü bilgi ve beceriyi sunmak için çalışmaktadır.

Prof. Dr. Burak ADIGÜZEL

Dekan