KOMİSYONLAR
Kamu Hukuku Bölümü Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu
Öğretim üyelerinin akademik teşvik ödeneği başvurularına ilişkin faaliyetlerinin uygunluğunu denetlemeyi amaçlamaktadır.
Komisyon Üyeleri
Doç. Dr. Müzeyyen EROĞLU DURKAL
Doç. Dr. Aynur HASOĞLU
Özel Hukuk Bölümü Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu
Öğretim üyelerinin akademik teşvik ödeneği başvurularına ilişkin faaliyetlerinin uygunluğunu denetlemeyi amaçlamaktadır.
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Burak ADIGÜZEL
Doç. Dr. İsmail ATAMULU
Birim Kalite Güvence Komisyonu
Fakültemizin birim kalite hedeflerini belirleyerek hazırlamak, Üniversitenin hedefleri ile uyumlu olacak şekilde akademik ve idari hizmetleri değerlendirerek kalitenin geliştirilmesini hedeflemektedir.
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Aslı NANECİ ARICI
Doç. Dr. İsmail ATAMULU
Dr. Öğr. Üyesi Çiçek ÖZGÜR
Dr. Öğr. Üyesi Harun Mirsad GÜNDAY
Dr. Öğr. Üyesi Harun BODUR
Arş. Gör. Büşra BEYDÜZ
Arş. Gör. Numan DOĞAN
Arş. Gör. Alihan ÇELİK
Arş. Gör. Rumeysa İSPİR
Arş. Gör. Muhammed Esat EMEK
Arş. Gör. Eylül BALIKÇI
Arş. Gör. Tuğçe YABA
Sultan KİBAR
Arş. Gör. Burak KÜPELİOĞLU
Buket KUTLUCA
Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu
Hukuk fakültemiz faaliyetlerine ilişkin ölçme, değerlendirme yapmak ve inceleme, anket ve benzeri yöntemler geliştirirerek değerlendirmeleri gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.
Komisyon Üyeleri
Doç. Dr. İsmail ATAMULU
Arş. Gör. Sema Nur DOĞAN
Arş. Gör. Burak KÜPELİOĞLU
Stratejik Plan Hazırlama, İzleme ve Değerlendirme-Faaliyet Raporu Hazırlama Komisyonu
Fakültenin akademik ve idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, raporlanması, öz-değerlendirme ve stratejik plan çalışmalarının koordine edilmesi; fakülte stratejik plan taslağının hazırlanması, gerçekleşme durumunun izlenmesi ve değişiklikler yapılması ile izleme ve değerlendirme-faaliyet raporu hazırlanması hedeflemektedir.
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Aslı NANECİ ARICI
Doç. Dr. İsmail ATAMULU
Dr. Öğr. Üyesi Çiçek ÖZGÜR
Dr. Öğr. Üyesi Harun Mirsad GÜNDAY
Dr. Öğr. Üyesi Harun BODUR
Arş. Gör. Büşra BEYDÜZ
Arş. Gör. Numan DOĞAN
Arş. Gör. Alihan ÇELİK
Arş. Gör. Rumeysa İSPİR
Arş. Gör. Muhammed Esat EMEK
Arş. Gör. Eylül BALIKÇI
Arş. Gör. Tuğçe YABA
Sultan KİBAR
Arş. Gör. Burak KÜPELİOĞLU
Burs Komisyonu
Burs sistemi ve hedefi üzerine öneriler üretmek, burs komisyonuna gelen dilekçeleri değerlendirmek, ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin tespitiyle birlikte gerekli çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Cengiz GÜL
Doç. Dr. Gökhan ŞAHAN
Dr. Öğr. Üyesi Şükran AKGÜN
Yıllık ve Mezuniyet Komisyonu
Eğitim ve öğretimlerini başarıyla tamamlayan ve mezuniyete hak kazanan öğrencilerimizin not durum belgelerini incelemek ve eğitim ve öğretim planını başarıyla tamamlamış olanların mezuniyetine karar vermeyi amaçlamaktadır.
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Eylem ÇAKMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Çiçek ÖZGÜR
Arş. Gör. Dr. Ranegül CAMIZ
Arş. Gör. Beyza KATIRCIGİL
Arş. Gör. Muhammed Esat EMEK
Arş. Gör. Buse DURU
Ders ve Sınav Programları Komisyonu
Ders yılı başlamadan önce açılacak dersler ve bu derslerde görevlendirilecek akademik personelin belirlenmesi, ders ve sınav programlarının hazırlanması hedeflenmektedir.
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Eylem ÇAKMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir SAKA
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa UYANIK
Dr. Öğr. Üyesi Harun Mirsad GÜNDAY
Arş. Gör. Alpaslan BALCI
Arş. Gör. Ayşe KARAKİMSELİ SEZGİN
Arş. Gör. Allı YEŞİLYURT DURAN
Arş. Gör. Zeliha KAYABAŞI
Arş. Gör. Eylül BALIKÇI
Arş. Gör. Tuğçe YABA
Sportif, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonu
Fakültemiz öğrencilerini sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlere yönlendirme, fakülte bünyesinde etkinliklere öncülük etme ve akademik personel ile öğrenciler arasında iletişimi arttırmayı hedeflemektedir.
Komisyon Üyeleri
Doç. Dr. Ertuğrul YUVALI
Dr. Öğr. Üyesi Harun BODUR
Yatay/Dikey Geçiş ve İntibak/ Muafiyet Komisyonu
Fakültemize DGS ile yatay geçiş suretiyle girmeye hak kazanan öğrencileri değerlendirmek, muaf tutulacağı dersler ile alınması gereken dersleri belirleyerek eğitim planı hazırlamayı hedeflemektedir.
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Ayşe KARAKİMSELİ SEZGİN
Arş. Gör. Merve ÇAĞLAK MELEZ
Arş. Gör. Dr. Arif KALKAN
Arş. Gör. Şüheda Nur APAYDIN
Arş. Gör. Zeliha KAYABAŞI
Arş. Gör. Büşra Nur TAŞKIN
Arş. Gör. Eylül BALIKÇI
Arş. Gör. Tuğçe YABA
Arş. Gör. Burak KÜPELİOĞLU
Mezunlarla İletişim Komisyonu
Fakültemiz Mezunlarla İletişim Komisyonu Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan bütün öğrencilerle iletişime geçebilmek ve onlarla fakültemiz arasındaki mevcut bağları devam ettirebilmek, mezunlardaki fakülte aidiyetini oluşturmak ve bunu devam ettirebilmek amacıyla, etkinlik ve programlar hazırlamayı da hedeflemektedir.
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Şükran AKGÜN
Dr. Öğr. Üyesi Çiçek ÖZGÜR
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa UYANIK
Arş. Gör. Merve ÇAĞLAK MELEZ
Arş. Gör. Allı YEŞİLYURT DURAN
Arş. Gör. Tuğçe YABA
Erasmus/ Farabi /Mevlana Komisyonu
Programlar kapsamındaki öğrenci veya akademik personel değişimine ilişkin faaliyetleri yürütmeyi amaçlamaktadır.
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir SAKA
Arş. Gör. Alperen POLAT
Arş. Gör. Büşra BEYDÜZ
Arş. Gör. Dr. Ranegül CAMIZ
Web Sitesi Güncelleme ve Fakülte İstatistiklerinin Toplanması/ Bilgi Toplama Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Doç. Dr. Müzeyyen EROĞLU DURKAL
Dr. Öğr. Üyesi Harun Mirsad GÜNDAY
Arş. Gör. Alperen POLAT
Arş. Gör. Eda DEMİRSOY AŞIKOĞLU
Arş. Gör. Alihan ÇELİK
Arş. Gör. Rumeysa İSPİR
Arş. Gör. Muhammed Esat EMEK
Arş. Gör. Buse DURU
Dergi Editörlüğü / Yayın Komisyonu
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin yayın hedefleri, işleyişi, yayın ilkeleri ve yazım kurallarının belirlenmesinde görüş bildirme ve karar almakla görevlidir.
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Murat DOĞAN
Prof. Dr. Cengiz GÜL
Doç. Dr. Müzeyyen EROĞLU DURKAL
Doç. Dr. Ertuğrul YUVALI
Doç. Dr. Ahmet Hulusi AKKAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi Şükran AKGÜN
Doç. Dr. Özlem İLBASMIŞ HIZLISOY
Dr. Öğr. Üyesi Çiçek ÖZGÜR
Dr. Öğr. Üyesi Harun Mirsad GÜNDAY
Arş. Gör. Alperen POLAT
Arş. Gör. Ayşe KARAKİMSELİ SEZGİN
Arş. Gör. Merve ÇAĞLAK MELEZ
Arş. Gör. Zeynep AYAR BİRKİN
Arş. Gör. Dr. Ranegül CAMIZ
Arş. Gör. Allı YEŞİLYURT DURAN
Arş. Gör. Şüheda Nur APAYDIN
Arş. Gör. Numan DOĞAN
Arş. Gör. Alihan ÇELİK
Arş. Gör. Rumeysa İSPİR
Arş. Gör. Muhammed Esat EMEK
Engelli Öğrenci Birim Temsilcileri
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Aslı NANECİ ARICI
Katalog Sorumlusu ve Yardımcısı
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Miray ÖZBEK
Kütüphane Komisyonu
Fakültemiz kütüphanesinde yer alacak eserleri seçmek ve alımına karar vermek, yönetim ve işleyişini takip etmeyi amaçlamaktadır.
Komisyon Üyeleri
Arş. Gör. Sema Nur DOĞAN
Arş. Gör. Zeynep AYAR BİRKİN
Arş. Gör. Dr. Ranegül CAMIZ
Arş. Gör. Eda DEMİRSOY AŞIKOĞLU
Arş. Gör. Büşra Nur TAŞKIN
Arş. Gör. Burak KÜPELİOĞLU
Yabancı Uyruklu Öğrenciler Koordinatörlüğü
Akreditasyon Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa UYANIK
Dr. Öğr. Üyesi Harun Mirsad GÜNDAY
Dr. Öğr. Üyesi Harun BODUR
Arş. Gör. Alperen POLAT
Arş. Gör. Dr. Ranegül CAMIZ
Staj Komisyonu
Komisyon Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Harun Mirsad GÜNDAY
Arş. Gör. Beyza KATIRCIGİL
Akademik Ödül Komisyonu
Üniversitemiz Senatosunun 06/04/2023 tarihli ve 17 sayılı toplantısında kabul edilen; Başarı Teşvik ve Ödül Yönergesi kapsamında ödül başvurularının başlatılabilmesi için yönerge doğrultusunda akademik personelin ödüllendirilmesi için oluşturulmuştur.
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Cengiz GÜL
Doç. Dr. Müzeyyen EROĞLU DURKAL
İdari Ödül Komisyonu
Üniversitemiz Senatosunun 06/04/2023 tarihli ve 17 sayılı toplantısında kabul edilen; Başarı Teşvik ve Ödül Yönergesi kapsamında ödül başvurularının başlatılabilmesi için yönerge doğrultusunda idari personelin ödüllendirilmesi için oluşturulmuştur.
Komisyon Üyeleri
Doç. Dr. Gökhan ŞAHAN
Sultan KİBAR
Öğrenci Ödül Komisyonu
Üniversitemiz Senatosunun 06/04/2023 tarihli ve 17 sayılı toplantısında kabul edilen; Başarı Teşvik ve Ödül Yönergesi kapsamında ödül başvurularının başlatılabilmesi için yönerge doğrultusunda öğrencilerin ödüllendirilmesi için oluşturulmuştur.
Komisyon Üyeleri
Sultan KİBAR
Buket KUTLUCA
Bilimsel Amaçlı Görevlendirme Kabul Komisyonu
Fakültemiz öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dışı görevlendirilme taleplerini Erciyes Üniversitesi Bilimsel Amaçlı Görevlendirme Esasları çerçevesinde incelemek, değerlendirmek üzere oluşturulmuştur.
Komisyon Üyeleri
Prof. Dr. Murat DOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir SAKA