MİSYON VE VİZYON

Misyon

Misyonumuz;

Daimi şekilde değişen ve gelişen hukukun, bu dinamiğine uyum sağlayabilecek, ülkesinin hukuk geçmişi ve geleceği ile ihtiyaçlarını dikkate alan, toplumsal sorunları tespit edebilen ve bunlara çözüm önerileri sunabilen, muhakeme yetenekleri gelişmiş, alanında yeterli hukuk bilgisine ve araştırma becerisine sahip, hukuk biliminin gerçekleştirmeyi hedef edindiği adaletin gelişmesine katkıda bulunabilecek hukukçular yetiştirmektir.

Vizyonumuz;

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi topluma değer katan bir yükseköğretim kurumu olabilmek adına kendini sürekli geliştiren nitelikli akademik kadrosu ile lisans düzeyindeki nitelikli hukukçu yetişmedeki başarısını lisansüstü öğretim düzeyinde de devam ettirerek, hukuk dünyasına nitelikli akademisyenler kazandırmayı, küresel ölçekte hızla önem kazanan Bilişim Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku gibi alanlarda da dersler sunarak öğrencileri değişen dünya şartlarına hazırlıklı hale getirmeyi amaçlamaktadır.