DANIŞMA KURULU

Üniversitemiz Senatosunun 15/12/2022 Tarihli ve 31 Sayılı toplantısında kabul edilen

Erciyes Üniversitesi Danışma Kurulları Yönergesi Madde 4(1) c) bendine göre “ Birim Danışma Kurulu: Dekan/Müdürün veya bulunmadığı durumlarda görevlendireceği yardımcısının başkanlığında, dekan/müdür yardımcıları, birim kalite güvence komisyonu başkanı, akademik birim öğrenci temsilcisi ve dekan/müdür teklifiyle ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onaylayacağı kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ile mezunların temsil ettiği en az 5 (beş) dış paydaştan oluşur” hükmü gereğince Fakültemiz Danışma Kurulu Üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.Adı Soyadı Kurumu Görevi
Prof. Dr. Burak ADIGÜZEL

Dekan
Doç. Dr. Ahmet Hulusi AKKAŞ

Birim Kalite Güvence Komisyonu Başkanı
Doç. Dr. Özlem İLBASMIŞ HIZLISOY

Dekan Yardımcısı
Av. Ali KÖSE

Kayseri Barosu Başkanı
Mehmet BÜYÜKSİMİTCİ

Kayseri Sanayi Odası Başkanı
Mevlüt ÇİL

Kayseri Valiliği İl İnsan Hakları Kurul Üyelerinden Kayseri Ticaret Odası Genel Sekreteri
Ahmet Emre SÖNMEZ

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Nazif CİNDİ

Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi Okul Müdürü
Buket KUTLUCA

Öğrenci Temsilcisi
Fatma DOĞRU

Mezun Öğrenci